Rezoluția actuală este prea mare pentru ca versiunea mobilă să fie afisata corect. Alege "request desktop site" pentru o vizualizare corectă.
Rezoluția actuală este prea mică pentru ca site-ul să poată fi afişat corect. Puteți comanda telefonic la unul din următoarele numere:
021 210 10 10 *1010

Regulament "Pizza Hut Delivery Eat & Play"

Perioada Campaniei: 29 mai 2020, ora 12:00 – 5 iulie 2020, ora 23:59 (ora Romaniei).

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1. Campania “Pizza Hut Delivery Games” (denumita in continuare “Campania”) este organizata de catre AMERICAN RESTAURANT SYSTEM S.A. (denumita in continuare "Organizatorul"), o societate comerciala inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul social in Romania, Calea Dorobantilor, nr. 5-7, corp C, D si terasa, parter, camera 79, sect. 1, Bucuresti si adresa de corespondenta in Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 239, et. 2, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/19307/1994, cod unic de inmatriculare RO6331682, avand numar de operator de date personale 7587.

1.2. Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului Regulament oficial al Campaniei („Regulamentul”), Regulamentul este disponibil, in mod gratuit, in format electronic pe site-ul www.pizzahutdelivery.ro, precum si in scris conform Sectiunii 3, de mai jos.

SECTIUNEA 2. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI

2.1. Campania este organizata pe intreg teritoriul Romaniei, in perioada 1 iunie 2020, ora 12:00 – 5 iulie 2020, ora 23:59 (ora Romaniei) („perioada Campaniei”), in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, in mediul online, prin site-ului www.pizzahutdelivery.ro.

SECTIUNEA 3. REGULAMENTUL OFICIAL

3.2. Regulamentul de desfasurare a Campaniei este disponibil, oricarui solicitant, in mod gratuit, in oricare dintre urmatoarele modalitati:

- in format electronic, prin accesarea site-ului www.pizzahutdelivery.ro;

- in urma unei solicitari scrise trimise prin e-mail la adresa office@pizzahut.ro sau in scris la adresa de corespondenta a Organizatorului;

3.3. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si / sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

3.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si / sau completa oricand Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si / sau inceta si / sau intrerupe si / sau prelungi oricand desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari / completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale ce vor fi comunicate catre public si care vor intra in vigoare prin publicarea pe site-ul www.pizzahutdelivery.ro cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile.

3.5. De asemenea, orice intrebare sau nelamurire va putea fi adresata Organizatorului pe adresa office@pizzahut.ro.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1. Prezenta Campanie se adreseaza numai persoanelor fizice (denumite in continuare, in mod individual “Participantul” si, in mod colectiv „Participantii”) cu domiciliul sau resedinta pe teritoriul Romanieia si care. ,

4.2. La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:

a. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) Organizatorului si ai companiile din cadrul Grupului Sphera Francise Group S.A, respectiv societatile subsidiare: US FOOD NETWORK, California Fresh Flavors SRL, precum si societatile afiliate: Moulin D’Or, Cinnamon Bake & Roll SRL;
b. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) societatilor comerciale implicate in organizarea Campaniei;
c. membrii familiilor prepusilor mentionati la punctele a.– b. de mai sus (insemnand copii, parinti, sot / sotie, frate / sora, sot / sotie al fratelui / surorii);
d. persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani la data calendaristica a inceperii Campaniei. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor cu varsta minima acceptata conform prezentului Regulament.

4.3. Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea, respectarea si acceptarea integrala si neechivoca a tututor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulamentului, precum si acordul Participantului.

4.4. Campania se desfasoara exclusiv in mediul online, in cadrul paginii de internet, www.pizzahutdelivery.ro sau prin intermediul aplicatiei de mobil Pizza Hut Delivery.
Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii in cadrul Campaniei, incalcand prevederile prezentului Regulament, Organizatorul are dreptul de a actiona in instanta respectivele persoane, atat prin actiuni civile, cat si prin plangeri penale, in vederea recuperarii prejudiciilor cauzate. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula orice participare la Campanie ce se efectueaza prin incalcarea prezentului Regulament si de a refuza acordarea premiilor in cazul constatarii unor asemenea situatii. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea participantului in cauza din Campanie, Organizatorul rezervandu-si dreptul de a decide modalitatea prin care va informa respectivul participant cu privire la aceasta decizie.

4.5. Participarea la aceasta Campanie implica obligatia participantilor de a respecta prevederile prezentului Regulament.
SECTIUNEA 5. PREMIILE CAMPANIEI

5.1 In cadrul Campaniei se vor acorda premiile astfel:

a) Premii acordate exclusiv in baza comenzilor online efectuate pe site-ul www.pizzahutdelivery.ro sau prin intermediul aplicatiei de mobile Pizza Hut Delivery:
• In fiecare saptamana se va oferi cate un joc diferit, astfel:
(1) Saptamana 1 – „Vad ceva ce tu nu vezi”
(2) Saptamana 2 – „Insula pustie”
(3) Saptamana 3 – „Minti topite”
(4) Saptamana 4 -”De-a filmele”
(5) Saptamana 5 -”Ceva ce rimeaza cu”

Participantii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a acestora sau inlocuirea lor cu alte bunuri/produse si nici sa solicite schimbarea parametrilor/ caracteristicilor premiilor.
*Se va oferi 1 premiu per comanda, constand intr-un joc in format digital.

Premiile vor fi acordate in mod automat prin algoritmul de trimitere email confirmare comanda. Orice client care va comanda exclusiv online la Pizza Hut Delivery in intervalul Campaniei, va primi atasat emailului de confirmare a comenzii, un joc in format digital.

SECTIUNEA 6. MECANISMUL DESFASURARII CAMPANIEI. PRODUSE PARTICIPANTE.


Definitii, Termeni si Detalierea Mecanismului Campaniei

6.1. Prin WEBSITE-ul Campaniei se va intelege website-ul www.pizzahutdelivery.ro sau prin aplicatia de mobil ce pot fi accesate in mod direct de pe o unitate PC (calculator, desktop etc.) ori de pe dispozitive mobile (telefon mobil, tableta, laptop etc.

6.2 Prin Email de confirmare, se va intelege orice mail primit de catre client, pentru o comanda efectuata online, pe site-ul www.pizzahutdelivery.ro sau prin aplicatia de mobil Pizza Hut Delivery.

6.3 MECANISM
Pentru ca inscrierea sa fie valabila in vederea participarii la Campanie este necesara efectuarea unei comenzi online pe site-ul www.pizzahutdelivery.ro sau prin aplicata de mobil Pizza Hut Delivery.

• Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Sectiunii 4 de mai sus;
• Participantul trebuie sa efectueze cel putin o comanda/achizitie online din orice locatie Pizza Hut Delivery de pe teritoriul Romaniei.
• Ca urmare a comenzii/achizitiei efectuate online, Participantul va primi automat atasat emailului de confirmare, un joc marca “In fata blocului” in format digital.
• Participantul trebuie sa acceseze website-ul www.pizzahutdelivery.ro, sa se logheze in contul sau (in cazul in care si-a creat deja acest cont) sau sa isi creeze un cont de utilizator nou prin completarea formularului care contine urmatoarele campuri obligatorii: nume, prenume, adresa e-mail si numar de telefon mobil, parola si confirmare parola, sa confirme faptul ca au peste 18 ani impliniti la data startului promotiei prin bifarea casutei aferente, sa isi exprime acordul pentru prelucrarea datelor personale in scopul participarii la promotie, acordul privind luarea la cunostiinta a prevederilor regulamentului oficial al promotiei si sa isi exprime alegerea privind receptionarea altor comunicari de marketing.
• Dupa crearea contului, Participantul va primi un link de activare pe adresa de email comunicata in formular, care trebuie accesat pentru activarea contului.
• Necompletarea oricaruia dintre campurile obligatorii duce la imposibilitatea de a crea cont pe website-ul www.pizzahutdelivery si prin urmare la imposibilitatea efectuarii de inscrieri in Campanie.
• Participantul va putea accesa ulterior contul creat prin introducerea adresei de e-mail si a parolei pe care a ales-o, in campurile aferente si apasand pe butonul “Login”;
• Dupa accesarea contului, participantul va trebui sa efectueze o comanda online prin intermediul caruia va putea beneficia de unul dintre premiile Campaniei.

6.4. Dupa plasarea comenzii, pe adresa de mail a contului, Participantul va primi automat un email de confirmare a comenzii, ce va contine atasat unul dintre premiile Campaniei.

6.5. Un Participant poate accesa si poate efectua mai multe comenzi online pe www.pizzahutdelivery.ro, in intervalul unei saptamani, insa jocul se va schimba o singura data pe saptamana.

6.6. Orice eroare si / sau omisiune cu privire la datele cu caracter personal furnizate de catre Participanti Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia din urma, acuratetea datelor furnizate fiind in responsabilitatea exclusiva a Participantilor.

6.7. Nu vor fi luate in considerare actiunile intreprinse de Participanti in urmatoarele conditii:

• Daca acestea sunt inregistrate in afara perioadei de desfasurare a Campaniei, asa cum este detaliata in sectiunea 2.

• Daca acestea au fost efectuate prin tentative de frauda sau prin oricare alte modalitati si/ sau echipamente electronice si/sau software decat cele indicate de catre Organizator ori au fost efectuate cu nerespectarea oricareia dintre conditiile si termenii Regulamentului.

• Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din Campanie sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat castigator in cazul in care acesta nu a furnizat date corecte de identificare si/sau de contact, s-a inscris utilizand date false, incearca sa influenteze Campania prin modalitati frauduloase sau nu respecta prevederile Regulamentului. Astfel, in cazul descoperirii oricaror neconcordante intre datele furnizate Organizatorului (de catre oricare dintre Participanti) si realitate, respectiva participare se invalideaza fara indeplinirea vreunei formalitati inaintea Participantilor.

SECTIUNEA 8. ANULAREA PREMIILOR


8.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula alocarea premiilor din cauza unor situatii neprevazute fara notificari prealabile. Acest lucru se aplica si in cazul in care alocarile de premii nu pot fi desfasurate conform planului, din cauza, spre exemplu, insa fara a le limina la aparitia unor defectiuni de hardware sau software.
8.2. Orice anulare prematura a alocarii de premii nu implica drepturi pentru participanti.
8.3. In cazul anularii alocarii premiilor, vor fi postate notificari adecvate in cadrul site-ului www.pizzahutdelivery.ro sau a paginii de Facebook Pizza Hut Romania.

SECTIUNEA 9. RESPONSABILITATE / LIMITAREA RASPUNDERII


9.1. Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.
9.2. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitiva.
Organizatorul nu este responsabil pentru urmatoarele:
a) Inscrierile online care nu respecta conditiile de participare ale Campaniei;
b) Nicio eroare in datele furnizate de catre Participanti; acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a Participantilor. Ca atare acesta nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unuiParticipant.
c) Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea, din orice motiv, a unui Participant de a intra in posesia premiului castigat. Totodata, Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciun prejudiciu suferit de catre Participant, indiferent de natura acestor prejudicii, suferite din momentul predarii premiului catre Participant.
d) Erori cauzate de folosirea incorecta a adresei de e-mail sau a dispozitivelor de conectare la Internet de catre Participant (intreruperea sursei electrice, erori date de sistemul de operare instalat, erori date de virusarea sistemului de operare, erori date de folosirea cu rea vointa a tehnologiei de catre Participant in scopul de a manipula rezultatele Campaniei).
e) Erori cauzate de folosirea altor tehnologii decat cele recomandate de Organizator. Tehnologiile recomandate: Browser internet (Internet Explorer versiunea minima 6, Mozilla versiunea minima 3, Opera, Sistem de operare minim Windows 2000, Google Chrome), iOS (versiunea minima 7) si Android (versiune minima 4.1).
g) Imposibilitatea unui Participant de a beneficia de premiu din cauza nerespectarii in integralitate, a Regulamentului Campaniei sau datorita numelui si / sau prenumelui si / sau adresei de e-mail completate gresit si/sau nr. de telefon transmis eronat.

h) Situatiile in care anumite persoane inscrise in Campanie sunt in incapacitate de a participa partial sau integral, la Campanie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita.
i) Inscrierea online pe alt site decat website-ul Campaniei;
j) Bonuri fiscale lipsa ori deteriorate, necorespunzatoare din punct de vedere al continutului conform prevederilor Regulamentul: codul alphanumeric este ilizibil, lipseste, bonul fiscal nu contine cel putin un produs participant conform Regulamentului, data bonului fiscal nu corespunde perioadei de desfasurare a Campaniei.
k) Inscrierile online nu contin toate campurile obligatorii;
l) eventualele dispute asupra numerelor de telefon inscrise pe website;
m) situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi cod unic alfanumeric;

Aceste circumstante se pot datora dar nu se limiteaza la: informatii eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea Campaniei. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice si / sau intreruperile care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si / sau a echipamentelor de calcul si / sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si / sau nefuctionarea / functionarea defectuoasa a email-ului, fie in cazul Organizatorului, fie in cazul Participantului, cauzata de probleme tehnice si / sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de probleme si / sau defectiuni tehnice ale operatorilor de telefonie.
Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale Participantilor sau ale unor terti, in urma participarii la Campanie. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea Campaniei (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), castigurile obtinute in urma Campaniei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea a acestora.
Participantii accepta cu titlu in mod expres, neechivoc si definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta Participantilor la Campanie, precum si a calendarului ulterior al Campaniei sau a altor schimbari legate de implementarea Campaniei. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice Participant care nu respecta regulile Campaniei sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa Campaniei.
Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia Organizatorului toate datele de contact relevante (nume, prenume, adresa si numar de telefon mobil, adresa de e-mail valabila).
9.3 Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant nu poate utiliza premiul din cauza numelui si / sau prenumelui si / sau numarului de telefon si / sau adresei de mail / livrare transmise gresit. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un participant nu poate beneficia de premiu din cauza nerespectarii in integralitate, de catre oricare participant, a Regulamentului Campaniei sau din cauza datelor sale cu caracter personal transmise gresit. Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate de catre Participant Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia din urma, acuratetea datelor de contact furnizate de Participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora si considerate de catre Organizator drept reale, corecte si complete.
9.4 Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care decide, din orice motive, sa nu suplimenteze numarul de premii alocate, in perioada de desfasurare a Campaniei.
9.5 Imposibilitatea Participantului, din orice motive, de a intra in posesia oricarui premiu din cadrul acestei Campanii sau de a utiliza oricare din premiile Campaniei exonereaza Organizatorul de orice raspundere.

9.6 Organizatorul Campaniei nu va avea nicio raspundere si nu va putea fi implicat in niciun fel in ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant in legatura cu aceasta Campanie.

9.7 Imposibilitatea Participantului, din orice motive, de a intra in posesia oricarui premiu din cadrul acestei Campanii sau de a utiliza oricare din premiile Campaniei exonereaza Organizatorul de orice raspundere.

9.8. Premiul castigat nu poate fi inlocuit cu alte castiguri si nici nu se acorda contravaloarea in bani. In cazul refuzului participantilor de a beneficia de acesta sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului..

9.9. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea si nu va fi numit parte in cazurile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor. Toate litigiile referitoare la drepturile de proprietate a premiilor nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda Premiile Participantilor care respecta prevederile prezentului Regulament. Din momentul primirii premiilor de catre Participant, Organizatorul este exonerat de raspundere.
9.10. Organizatorul nu va fi responsabil pentru nicio reclamatie referitoare la Premiile Campaniei, ulterioare acordarii acestora participantilor.
9.11. Organizatorul nu își asumă nicio răspundere în cazul în care accesul în aplicatia de mobil Pizza Hut Delivery sau pe platforma aplicației de mobil Pizza Hut Delivery va fi restricționat ca urmare a unor erori tehnice, accesărilor neautorizate de către terți, bugg-uri ale sistemului, viruși sau alte incidente informatice sau de rețea.
9.12 Organizatorul nu va fi responsabil pentru nicio reclamatie, de orice natura, referitoare la niciunul dintre premiile Campaniei (incluzand, dar fara limitare la, incompatibilitatea cu platformele/ cerintele sistemului soft/ dispozitivele utilizate de catre PArticipanti, altele decat cele recomandate de catre producatori, calitatea detaliilor grafice ale jocului, etc.).
9.13 Organizatorul nu raspunde nici pentru durata de utilizare /orice defectiuni, de orice natura /calitatea premiilor Campaniei si/sau pentru orice eventuale defecte de functionare ale acestora si/sau pentru modul de utilizare, conform intructiunilor de utilizare.

SECTIUNEA 11. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


(1) Intrucat American Restaurant System SA, in calitate de Organizator, prin Imputerniciti B.V McCann-Erickson SRL solicita participantilor la Campanie anumite date ce au caracter personal, Organizatorul si Imputernicitii asigura si protejeaza drepturile persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul general privind protectia datelor).
(2) Informatiile cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate Organizatorului de catre Participanti se vor regasi detaliate in Anexa 1, parte integranta a prezentului Regulament.
SECTIUNEA 12. LITIGII

12.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti se vor rezolva pe cale amiabila sau, in
cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti de drept comun.

12.2 Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se pot trimite pe adresa Organizatorului in termen in maxim 3 de zile de la data primirii emailului de confirmare comanda.. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

SECTIUNEA 13. FORTA MAJORA

13.1 Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment extern, absolut invincibil si inevitabil, care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini, in tot sau in parte, obligatiile asumate prin prezentul Regulament.

13.2 Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial inceperea / continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Daca va invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

13.3 In intelesul prezentului Regulament constituie cazuri de forta majora urmatoarele evenimente:
a) pierderea bazelor de date care contin inscrierile in Campanie;
b) avarierea sistemului informatic de stocare a datelor si alocare a premiilor;
c) tentative de frauda a mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau alte mijloace;
d) orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a prezentului document si care poate interzice sau modifica termenii acestuia;

13.4 Enumerarea din articolul de mai sus nu este limitativa, fiind utilizata numai in scop exemplificativ.

SECTIUNEA 14 - ALTE CLAUZE

14.1. Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.

14.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Campaniei.

14.4. Organizatorul rezerva dreptul sa descalifice automat persoanele care participa la Campanie asumandu-si o identitate falsa, precum si dreptul de a elimina din Campanie sau de a anula decizia prin care un Participant este desemnat castigator in cazul in care acesta nu a furnizat date corecte de contact, s-a inscris utilizand date false sau incearca sa influenteze Campania prin modalitati frauduloase sau nu respecta prevederile Regulamentului.

14.5. Prin participarea la Campanie, Participantii sunt de acord cu preverile prezentului Regulament si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele lor sa fie facut public pe website-ul campaniei.


Copyright 2017 AMERICAN RESTAURANT SYSTEM S.A.